Snelschaatsclub Heuvelkouter

protocol met de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te beperken

Waar: het sportcentrum van Sport Vlaanderen Liedekerke

Wanneer: bij de schaatsbeurten van de snelschaatsclub.

Versie van 18 september 2020

 

Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken.

Dankjewel om ze te volgen want dan kunnen we onze schaatssport blijven beoefenen.

 

Afhankelijk van het (lokaal) alarmniveau en van de resultaten zullen deze maatregelen worden aangepast. Raadpleeg vσσr de schaatsbeurt de websites van Sport Vlaanderen en van de snelschaatsclub (www.ssch.be).

 

Algemene regels

 

·         Houd steeds 1,5 meter afstand van iedere persoon buiten je huishouden.

·         Probeer om je gezicht (mond, neus of ogen) niet aan te raken.

·         Blijf thuis en sport niet als je symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Kom pas terug naar de schaatsclub als het mag van je arts !

·         Blijf ook thuis en sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft van COVID-19 of positief getest heeft op het coronavirus. Kom pas terug naar de schaatsclub als het mag van je arts !

 

Regels en afspraken voor het snelschaatsen bij Sport Vlaanderen Liedekerke

 

·         Er geldt in het ganse centrum mondmaskerplicht voor +12-jarigen van zodra de parking betreden wordt, in de kleedkamer en de ijshal ! Enkel op het ijs is het mondmasker niet verplicht als er voldoende afstand wordt gehouden.

·         Om contacten zo veel mogelijk te beperken worden de kleedkamers aan de clubs toegewezen. Zowel op donderdagavond als op zondagavond is de kleedkamer rechts voorbehouden voor de snelschaatsclub. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om te douchen na het schaatsen en dat we gebruik maken van de toiletten in de ijshal.

·         Enkel de leden van de snelschaatsclub worden toegelaten op de training. Schaatsers van andere clubs mogen ook meetrainen maar betalen dan voor de volledige periode. Geen losse beurten want dat maakt het administratief te moeilijk voor contact tracing.

·         Peter is het aanspreekpunt van de snelschaatsclub (coronaverantwoordelijke) voor Sport Vlaanderen Liedekerke. Wanneer hij niet aanwezig is dan is Pat of Luc het aanspreekpunt.

·         Om contact-tracing mogelijk te maken moet elke aanwezige (sporter en begeleider) aan Peter een telefoonnummer of mailadres doorgeven. Die maakt een lijst van de aanwezigen en bezorgt die lijst na de schaatsbeurt aan Sport Vlaanderen.
Voor alle minderjarigen wordt ook een telefoonnummer of mailadres doorgeven van een ouder.

·         Dit protocol wordt aan de leden van de club gemaild vσσr de eerste schaatsbeurt en wordt op de website van de club geplaatst. Kijk vσσr iedere schaatsbeurt op de website van de snelschaatsclub of dit protocol is gewijzigd !

 

VOORBEREIDING THUIS

 

·         Trek je sportkleren thuis al aan om drukte in de kleedkamer te vermijden.

·         Ga vooraf thuis naar het toilet zodat de toiletbezoeken in de ijshal beperkt blijven. Je houdt je bij toiletbezoek aan de regels van Sport Vlaanderen.

·         Ben je 12 jaar of ouder, voorzie dan een mondmasker. De chirurgische maskers en maskers uit wat dunnere stof zijn minder onaangenaam om ook tijdens het schaatsen te dragen.

·         Voorzie ook een plastic zakje met je naam waarin je je maskers bewaart als je het niet draagt tijdens het schaatsen.

·         Check al je ander materiaal zodat je niets hoeft te ontlenen bij anderen.

·         Iedereen die op het ijs komt draagt een helm en handschoenen !

·         Slijp je schaatsen thuis. Slijpen in de kleedkamer of in de ijshal is niet toegestaan!

·         De schaatsen die je ontleent van de club gaan niet opnieuw in de kast maar bewaar je zelf tot de volgende schaatsbeurt.

 

IN HET CENTRUM VAN SPORT VLAANDEREN LIEDEKERKE

·         Vσσr je de poort van de parking voorbij gaat zet je je mondmasker op. Ben je met de wagen dan zet je het mondmasker op vσσr je uit de wagen stapt.

·         Blijf buiten het gebouw wachten tot 17u15 op zondagavond en tot 20u25 op donderdagavond. Zo beperken we de contacten met de schaatsers van de andere clubs.

·         Aan de ingang voorziet Sport Vlaanderen ontsmettingsmiddel voor de handen.

·         Enkel de schaatsers mogen in het gebouw; geen ouders en geen toeschouwers. De ouders die helpen bij het aanbinden van de schaatsen bij hun kind of die helpen met het plaatsen van de beschermkussens mogen wel binnen voor de tijd die hiervoor nodig is.

·         Wanneer je nog enkel je schaatsen moet aanbinden dan ga je niet naar de kleedkamer maar onmiddellijk naar de ijshal en kan je daar gebruik maken van de banken tegenover het toegangspoortje.

·         Wanneer je wel gebruik maakt van de kleedkamer beperk dan de tijd dat je daar aanwezig bent.

 

OP HET IJS

·         De snelschaatsclub huurt het ijs op zondag van 17u30 tot 18u30 en op donderdag van 20u45 tot 21u45.

·         Niemand mag op het ijs wanneer de ijsmachine op het ijs is !

·         Er wordt niets op de beschermkussens of op de boord gelegd. Anders moeten we dit allemaal reinigen voor het einde van de schaatsbeurt !

·         Schaatsbeschermers, drinkbussen en ander materiaal worden in de plastic emmers gelegd.

·         Je zet je mondmasker enkel af als je al op het ijs bent. Je bewaart het mondmasker in een plastic zakje met je naam erop.

·         Alle beschermkussens moeten van het ijs zijn op het einde van de beurt (zondag om 18u30; donderdag om 21u45. Als iedereen meehelpt om de beschermkussens op de karren te leggen dan lukt dit op vijf minuten en dan hebben we meer tijd om te schaatsen. We moeten ons strikt houden aan de eindtijd omdat het personeel tijd nodig heeft om met de machine te rijden en ook nog bepaalde plaatsen te reinigen voor de club die na ons aan de beurt is !

·         Je zet het mondmasker opnieuw op vσσr je van het ijs stapt.

 

NA DE SCHAATSBEURT

·         Als je enkel je schaatsen wisselt voor je schoenen dan doe je dit aan de banken tegenover het toegangspoortje.

·         Als je de kleedkamer gebruikt: doe vooruit en vertrek zodra je klaar bent.

·         De laatste twee schaatsers zorgen dat de kleedkamer wordt gereinigd zoals Sport Vlaanderen het vraagt.

·         Blijf niet nodeloos hangen in het sportcentrum om nog wat uit te rusten of te socializen.